Phương thức thanh toán quốc tế

Phương thức thanh toán quốc tế có lợi cho freelancer?

Phương thức thanh toán quốc tế nào sẽ có lợi cho freelancer? Chính là Revolut, nghe lạ tai quá nhỉ. Vì trên thị trường người…
khách hàng nước ngoài đầu tiên của mình

Khách hàng nước ngoài đầu tiên của mình

Thị trường nước ngoài vốn rất “màu mỡ” với các freelancer vì nhu cầu thị trường cao, thu nhập tốt hơn và khách hàng cũng…