Phương thức thanh toán quốc tế

Phương thức thanh toán quốc tế có lợi cho freelancer?

Phương thức thanh toán quốc tế nào sẽ có lợi cho freelancer? Chính là Revolut, nghe lạ tai quá nhỉ. Vì trên thị trường người…