My Service

Sản xuất video

 • Lên ý tưởng và biên tập kịch bản
 • Quay phóng sự doanh nghiệp
 • Quay TVC, video quảng cáo sản phẩm
 • Quay sự kiện, hội thảo
 • Quay phỏng vấn
 • Quay video Tiktok
 • Quay video theo yêu cầu
 • Chụp ảnh theo yêu cầu
 • Edit short video theo footage có sẵn

Digital Marketing

 • Chạy quảng cáo Facebook Ads
 • Chạy quảng cáo Google Ads
 • Viết và thiết kế hình ảnh chạy quảng cáo trên FB, Google

Một số khách hàng của tôi

CONTACT ME – LIÊN HỆ VỚI TÔI

Phạm Hoàng Yến – Digital Marketing | Content Creator

Contact for work: 0988 520 747 | phamhoangyen.tmdt@gmail.com