khách hàng nước ngoài đầu tiên của mình

Khách hàng nước ngoài đầu tiên của mình

Thị trường nước ngoài vốn rất “màu mỡ” với các freelancer vì nhu cầu thị trường cao, thu nhập tốt hơn và khách hàng cũng…