Làm freelancer là chấp nhận có thể sẽ phải đối mặt với những ngày tháng không tiền, không job

Một ngày đẹp trời khách dừng hợp đồng do thay đổi chiến lược, hoặc cắt giảm ngân sách, Freelancer là cái tên đầu tiên được…
Cách tính tiền lương tiền công khi làm freelancer

Cách tính lương, tiền công khi làm freelancer

Khi bắt đầu công việc freelancer, hoặc nhiều khi làm fulltime nhưng có thêm job ngoài, chắc nhiều bạn sẽ tự hỏi “Cách tính lương,…