sử dụng Leonardo.ai để tạo hình ảnh bằng văn bản

Leonardo.ai – Công cụ AI hữu ích cho các content creator – Phần 2

Mình khá cuồng Leonardo về khả năng sáng tạo hình ảnh tuyệt vời của nó, vì thế ngay khi bắt tay vào viết blog mình…
Gemini Google AI- Công cụ AI hữu ích cho các content creator - Phần 1

Gemini Google AI- Công cụ AI hữu ích cho các content creator – Phần 1

Để cạnh tranh với Chat GPT, Google đã cho ra mắt công cụ Gemini Ai – ứng dụng trí tuệ nhân tạo – một mô…