sử dụng Leonardo.ai để tạo hình ảnh bằng văn bản

Leonardo.ai – Công cụ AI hữu ích cho các content creator – Phần 2

Mình khá cuồng Leonardo về khả năng sáng tạo hình ảnh tuyệt vời của nó, vì thế ngay khi bắt tay vào viết blog mình…