marketing full stack

“Marketing full stack” tốt hay xấu?

Trên các group chuyên môn về marketing dạo gần đây, mọi người thường thảo luận về vấn đề marketing full stack và nổ ra khá…