Những kỹ năng không thể thiếu khi bắt đầu làm freelancer

Mình đã từng so sánh làm freelancer giống như vận hành công ty TNHH một thành viên vậy. Khi mà bạn cung cấp dịch vụ…