Chân trong, chân ngoài - Rồi bạn sẽ chẳng đi về đâu

“Chân trong, chân ngoài” – Rồi bạn sẽ chẳng đi về đâu?

Hôm nọ đọc trên group Tâm sự con sen, có một bài viết rất thú vị và gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên…