Tại sao mình bắt đầu viết blog?

Một ngày đẹp trời, ở giai đoạn tháng thứ 8 của thai kỳ, với cái bụng nặng trình trịch, tự nhiên mình quyết định lập…