Làm content có cần biết về digital hay không

Làm content có cần biết về digital hay không?

Cái nghề làm chữ đôi khi nó bay bổng lắm. Làm hình, làm chữ cứ như một thế giới đầy màu sắc và những tưởng…