Sống tự do

Mình muốn sống một cuộc đời như thế nào?

“Cuộc đời có một bầu trời – Còn ta có một đôi cánh” Câu nói này được in trên bìa cuốn sách Sống và Khát…